Kosovari dënohet me 2 vite burg me kusht pasi vodhi një pako “Marlboro” dhe 30 centë

 Kosovari dënohet me 2 vite burg me kusht pasi vodhi një pako “Marlboro” dhe 30 centë

PHOTO BY ROD BOAM—Inmates stand in their cells at the Cache County Jail Wednesday Nov. 14, 2001. The Jail is filled to capacity forcing Cache County officials to transport prisoners to other jails in Weber and Box Elder County.

I akuzuari L.I., është dënuar me dy vite burgim dhe 200 euro gjobë pasi akuzohet se në tetor të 2013-tës bashkë me të miturit E.M., R.I., dhe A.L, me forcë kanë hyrë në shtëpinë e të dëmtuarit G.Z.. dhe aty kanë marrë një pako cigare “Marlboro” dhe 30 centë, gjersa i mituri E. dhe i pandehuri L. kishin qëndruar para derës së shtëpisë, duke bërë roje dhe kontroll.

Mirëpo, ky vendim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën kohore prej tre vjetëve nuk kryen vepra të tjera penale raporton “Betimi për Drejtësi”.

Një vendim të tillë e ka marrë gjykatësja e Gjykatës Themeore në Gjilan, Luljetë Shabani, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor më 6 korrik të këtij viti, ndërsa përpilimi i këtij aktgjykimi është bërë më 9 korrik 2021.

Sipas aktgjykimit të siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, i dëmtuari G.Z. për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në kontest civil.

TË TJERA