Reagon Ministria e Jashtme ruse pas aksionit të djeshëm në Veri të Mitrovicës

 Reagon Ministria e Jashtme ruse pas aksionit të djeshëm në Veri të Mitrovicës

MOSCOW, RUSSIA – JANUARY 21, 2021: Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova during a press briefing on Russia’s current foreign policy. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ Ðîññèè Ìàðèÿ Çàõàðîâà âî âðåìÿ áðèôèíãà ïî òåêóùèì âîïðîñàì âíåøíåé ïîëèòèêè. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Ministria e Jashtme e Rusisë ka dal me një komunikatë ku reagon për aksionin që bëri dje Policia e Kosovës në Mitrovicën e Veriut kundër kontrabandës së mallrave.

Udhëheqësja e departamentit të informacionit dhe mediave në MPJ-në ruse, Maria Zakharova në komunikatë ka thënë se shqiptarët e Kosovës duhet të heqin dorë nga planet e tyre për spastrim të popullatës jo-shqiptare në Veri.

“Ne jemi dëshmitarë të një mosgatishmërie demonstrative nga ana e shqiptarëve të Kosovës që të heqin dorë nga planet e tyre agresive që synojnë pastrimin e këtij territori nga banorët jo-shqiptarë duke krijuar kushte të padurueshme ekzistence për ta”, thuhet ndër të tjera në komunikatë.

Tutje, në komunikatë qeveria e Kosovës, që udhëhiqet nga kryeministri, Albin Kurti, quhet qeveri “radikale” dhe se nuk po i përfillë fare eksponentët e perëndimit.

Komunikata e plotë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë:

Më 13 tetor, forcat speciale të Kosovës të pajisura me armë të rënda dhe të mbështetura me forca të blinduara përsëri pushtuan zonat e populluara nga serbët në veri të Kosovës. Kjo shkelte marrëveshjet e regjistruara me pjesëmarrjen e BE-së disa javë më parë, kur u tregua mezi e mundur për të shmangur një konflikt në shkallë të gjerë që ishte provokuar fillimisht nga Prishtina. Këtë herë kishte dhjetëra viktima dhe një serb u dërgua në spital me një plagë me armë zjarri.

Kështu, ne jemi dëshmitarë të një mosgatishmërie demonstrative nga ana e shqiptarëve të Kosovës që të heqin dorë nga planet e tyre agresive që synojnë pastrimin e këtij territori nga banorët joshqiptarë duke krijuar kushte të padurueshme ekzistence për ta. Është e qartë se “qeveria” radikale e kryesuar nga Albin Kurti nuk ndihet e lidhur me asnjë angazhim dhe i shpërfill haptas edhe ata në Perëndim që vazhdojnë të lobojnë për legjitimimin ndërkombëtar të pavarësisë së njëanshme të paligjshme të Kosovës.

Ne dënojmë me vendosmëri veprimet e tepruara të krijuara nga udhëheqësit shqiptarë të Kosovës, të cilët ndiejnë pandëshkueshmërinë e tyre dhe përdorin çdo pretekst për të nxitur një rritje të ndjenjave anti-serbe në shoqërinë lokale përpara zgjedhjeve komunale të 17 tetorit dhe kështu të fitojnë një avantazh për ultra-nacionalistët e pakontrollueshëm.

Ne do të donim të paralajmëronim Prishtinën se politika e saj, e kombinuar me reagimin e paqartë të mbështetësve të saj të huaj, në mënyrë të pashmangshme po provokon një rrëshqitje në një përplasje të hapur dhe po shkatërron parakushtet për vazhdimin e dialogut tashmë të ngecur midis palëve.

Ne i bëjmë thirrje Forcës së Kosovës që të zbatojë mandatin e saj sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB -së dhe të sjellë në këmbë radikalët e tërbuar shqiptarë të Kosovës. Ne dëshirojmë të theksojmë se kontigjenti ndërkombëtar i drejtuar nga NATO është plotësisht përgjegjës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në rajon.

TË TJERA